Hieronder vindt u het laatste nieuws van Stichting NiKo!

Symposium en foto-expositie bij NiKo

Afgelopen donderdag, 10 november, vond in 'roze loper' wooncentrum De Nieuwpoort een symposium plaats rondom het onderwerp LHBT ouderen (Lesbo’s-Homo’s-Biseksuelen-Transgenders).

Bij de officiële opening door wethouder Pieter Dijkman, die namens de gemeente Alkmaar het woord nam, waren veel bezoekers aanwezig. Tijdens het symposium gingen 45 personen met elkaar in gesprek. Het Horizon College Hoorn was aanwezig met een groep Verzorgende-IG leerlingen voor een les op locatie.

NiKo’s wens – het budget blijft bij de cliënt – krijgt een ‘go’ van Ministerie van VWS

 

Elke cliënt heeft een zorgvraag en een budget waarmee de instelling de zorg levert. Zo doen we het in de zorg, het budget van de cliënten gaat naar de instelling en de instelling gaat daarmee voor de cliënt zorgen.

Niet bij NiKo: het budget blijft bij de cliënt en de cliënt bepaalt waaraan we het uitgeven.

Dit was onze boodschap bij het programma Waardigheid en Trots, waarin 150 zorgorganisaties samen werken aan een verbeterde kwaliteit in ouderenzorg.

Onze doelen hierbij zijn:

  • de cliënt kiest waaraan zijn indicatiegeld wordt uitgegeven,
  • minder administratie voor medewerkers,
  • voor extra dienstverlening kan worden bijbetaald,
  • tijdig inspelen op een goede formatieplanning.

Stichting NiKo ambassadeur van het Persoons Volgend Budget                                                                      

Op 13 oktober a.s. vindt een tweede landelijke bijeenkomst van Waardigheid en Trots plaats over persoonsvolgende bekostiging in de instelling. Aanleiding is de grote belangstelling op de bijeenkomst van 4 juli 2016 waar zorgorganisaties Archipel en NiKo een workshop verzorgden over persoonsvolgende bekostiging in de instelling. De workshop was snel vol, de tijd te beperkt om de diepte in te gaan.

Op de bijeenkomst van 13 oktober willen we zorgorganisaties bereiken die niet aan de eerdere workshop konden deelnemen en aanbieders die meer de diepte in willen gaan op dit onderwerp. De deelnemers gaan zelf werken met de instrumenten van Archipel en NiKo.

Scholingstraject gestart binnen Stichting NiKo

 

De zorgvrager en haar zorgbehoefte is de laatste jaren sterk veranderd. Mensen wonen langer zelfstandig thuis en komen niet meer zo snel in aanmerking voor een verzorgings- of verpleeghuis. Onze zorgvrager van nu heeft vooral behoefte aan welbevinden en er is een grotere en complexere zorgbehoefte.

Bezoek interviewteams Zorgkaart Nederland aan Stichting NiKo

    zorgkaartned  

Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland.

Via de website van Zorgkaart Nederland kunnen ervaringen worden gedeeld over verpleeg- of verzorgingshuizen in heel Nederland. Vorige week ontving Stichting NiKo een aantal interviewteams van Zorgkaart Nederland.

 waardering