Hieronder vindt u het laatste nieuws van Stichting NiKo!

ActiZ' kabinetsboodschap voor de ouderenzorg in Nederland

Met bijna 2 miljoen cliënten en zo’n 400.000 medewerkers is de ouderenzorg een sector van belang en een substantieel onderdeel van de Nederlandse samenleving.

De ouderenzorg raakt ons allemaal. Omdat iedereen wel iemand kent die thuiszorg krijgt of in een verpleeghuis woont. Omdat velen van ons in de ouderenzorg werken of er vrijwilliger zijn. En omdat iedereen erop terug wil kunnen vallen als dat nodig is. Voor zijn (groot)ouders, broers, zussen, vrienden - voor zichzelf.

Om deze maatschappelijk belangrijke rol ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren vragen wij het nieuwe kabinet te investeren in voldoende middelen en reële tarieven, goed personeel en minder regels.

ActiZ kabinetsboodschap

Muziek en dementie

Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op mensen met dementie. Wanneer iemand door dementie bijvoorbeeld niet goed meer kan praten, kan iemand soms feilloos liedjes meezingen.

Muziek kan iemand rust geven bij onrust en heeft een positief effect op de stemming. Het roept plezierige momenten en herinneringen op uit het verleden Als het je lukt om de juiste toon te vinden, voegt muziek beslist iets moois toe aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Bouwwerkzaamheden Stichting NiKo

Op 9 januari jl. is gestart met de verbouwing van locatie De Nieuwpoort. De locatie wordt aangepast aan de huidige tijd en klaargemaakt voor de komst van nieuwe bewoners.

Meer informatie kunt u hier lezen.

 

 

Eerste klant in pilot Persoonsvolgende bekostiging in de zorginstelling

 

In oktober berichtten wij u over de start van onze pilot over de persoonsvolgende bekostiging in de zorg, het intramuraal Persoons Volgend Budget (iPVB) binnen het landelijke Waardigheid&Trots programma van het ministerie van VWS.

Onze doelen bij deze pilot zijn:

  • de zorgvrager kiest welke zorg en dienstverlening wordt ingezet binnen zijn indicatiegeld,
  • minder administratie voor medewerkers,
  • Door exact in beeld te hebben wie welke zorg en diensten heeft, kan de personele inzet beter worden gepland.

Afgelopen periode heeft de eerste zorgvrager / familie-informatiebijeenkomst plaatsgevonden en zijn de gesprekken met individuele zorgvragers en hun mantelzorgers gestart. Gesprekken waarin we samen vaststellen wat de gewenste zorg- en dienstverlening is en het zorgplan wordt ingevuld.

Gisteren was de eerste ondertekening van dit gezamenlijke zorgplan.

HutingiPVB

 

Verdraaide organisaties

Hoe vaak komt het voor dat je bezig bent met het afvinken van lijstjes en de administratie in plaats van met je vak en je eigenlijke passie? Waarom hebben we zoveel regeltjes en systemen nodig en wat was hiervan nou ook alweer de bedoeling. Dit was het onderwerp van een inspirerende bijeenkomst met Wouter Hart, auteur van het boek Verdraaide Organisaties.