Hieronder vindt u het laatste nieuws van Stichting NiKo!

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft organisaties ruimte om zelf hun koers te bepalen. Stichting NiKo is hier blij mee. Wij werken al sinds 2014 aan het ‘lichter’ maken van de organisatie, met als toetssteen: ‘wat schiet de zorgvrager ermee op’. Naast het iPVB – persoonsvolgende bekostiging in de instelling – en een Elektronisch Cliëntendossier-light, ontwikkelden we een kwaliteitsplan-light. Persoonsgerichte zorg, een continu verbeterproces gevoed door de praktijk en een sterk afgenomen administratieve last voor zorgmedewerkers zijn het resultaat.

Lees hier meer over dit onderwerp.

iPVB

De zorg(vraag) verandert, er is een tekort aan geld en aan goed geschoold personeel.... De kranten staan er vol mee. NiKo is er trots op dat we samen met onze betrokken medewerkers de klant in regie zetten en haar budget centraal stellen. Dit doen we door samen 'een streep in het zand te zetten'. Hoe we dat doen? Bekijk onze iPVB film (intramuraal Persoonsvolgend Budget):

https://www.youtube.com/watch?v=Q3R3DPKphAw

MAX Mobiel

De mensen die met de MAX Mobiel werken, erin rijden of erin gereden worden komen in het blad En-Route van MAX Mobiel Nederland aan het woord. Lees hier een interview met Sandra Zeeman, vrijwilligers coordinator bij stichting NiKo over de ervaringen met de MAX Mobiel.

 

Dag & Dauw; culturele middagen voor en door senioren

Dag & Dauw is er voor en door senioren. Een keer per twee weken komen bewoners uit de wijk samen voor een cultureel programma. Na het succes van de Dag & Dauw ochtenden in Alkmaar centrum, gaat Dag & Dauw de wijken in om cultuur dichterbij mensen te brengen. De komende weken zijn zij gast in de wijk Overdie bij locatie De Palatijn, Dillenburgstraat 1. Wij nodigen u van harte uit voor de eerste vier edities;

Feestelijke opening 10 april om 14.00 uur door wethouder Anjo van de Ven

Lezing Overdie

Deze lezing neemt u mee in de geschiedenis van Overdie met verhalen foto’s en filmmateriaal.

 

24 april om 14.00 uur

Lezing Jazz

In de lezing wordt de geschiedenis van Jazz behandeld maar ook stromingen en invloeden op andere muziekstijlen en kunstvormen.

 

8 mei om 14.00 uur

Workshop kunst maken

Tijdens deze workshop graven we in ons geheugen op zoek naar landschappen uit de geschiedenis.

 

22 mei om 14.00 uur

Workshop schrijven

Wie kan praten, kan ook schrijven en schrijfster Eva van Baar laat zien hoe.

 

Meer informatie over deze culturele middagen, de kosten en het aanmelden vindt u op onze facebookpagina. Dag & Dauw is een project van Artiance, Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard.

Bijzondere gift

Instore Support heeft ons ongeveer 40 banieren geschonken om de afdelingen van locatie De Nieuwpoort gezellig aan te kleden. De banieren worden opgehangen op de verschillende afdelingen en gedurende de seizoenen van het jaar verwisseld in een ander thema.
Namens de bewoners en het personeel van De Nieuwpoort willen wij graag Peter en Jolanda van Rosmalen van Instore Support bedanken voor deze bijzonder mooie gift!

collage