De Roze Loper

De Nieuwpoort is sinds 2013 een Roze Loper instelling.

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld.Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

Meer weten? Zie:https://www.rozezorg.nl/

loper