Hieronder vindt u het laatste nieuws van Stichting NiKo!

Donatie

Onlangs vierden we met zorgvragers een feestje. Wij ontvingen van Lidl Nederland (Alkmaar De Mare) een cheque t.w.v. € 1.000,= te besteden aan een beleefTV voor zorgvragers in De Palatijn. Wat zijn we blij hiermee, maar ook ontzettend trots op onze An, die ervoor zorgde dat haar oproep opviel tussen 400 inzendingen. Bedankt!

Wil je meer weten over de passie van An, lees dan onder het tabblad Medewerkers het bericht 'In Gesprek Met...'

donatielidl2

 

NiKo zoekt jou!

http://bit.ly/2eKbVAr

 

 

De MAX Mobiel in beeld!

https://www.youtube.com/watch?v=5gCUVGdy_Pw

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft organisaties ruimte om zelf hun koers te bepalen. Stichting NiKo is hier blij mee. Wij werken al sinds 2014 aan het ‘lichter’ maken van de organisatie, met als toetssteen: ‘wat schiet de zorgvrager ermee op’. Naast het iPVB – persoonsvolgende bekostiging in de instelling – en een Elektronisch Cliëntendossier-light, ontwikkelden we een kwaliteitsplan-light. Persoonsgerichte zorg, een continu verbeterproces gevoed door de praktijk en een sterk afgenomen administratieve last voor zorgmedewerkers zijn het resultaat.

Lees hier meer over dit onderwerp.

iPVB

De zorg(vraag) verandert, er is een tekort aan geld en aan goed geschoold personeel.... De kranten staan er vol mee. NiKo is er trots op dat we samen met onze betrokken medewerkers de klant in regie zetten en haar budget centraal stellen. Dit doen we door samen 'een streep in het zand te zetten'. Hoe we dat doen? Bekijk onze iPVB film (intramuraal Persoonsvolgend Budget):

https://www.youtube.com/watch?v=Q3R3DPKphAw